בול פגיעה

ליווי תהליך הבניה משלב הרעיון עד הגמר.

תכנון מוקפד של החלל, משחקי גבהים ועומקים בתקרה ובקיר הטלוויזיה.

ריצוף אפור אורבני, עיצוב נקי, מדויק ומוקפד, העונה גם לצרכים הפונקציונליים.